Проектът за бюджет на държавата за 2003 година  обсъждат на редовната среща на министъра на държавната администрация Димитър Калчев с областните управители днес в Министерския съвет.

Гост на срещата е министърът на финансите Милен Велчев. Той ще обсъди с участниците и реализирания в проектобюджета първи етап на концепцията за финансова децентрализация.