В обсъждането ще участват управителят на БНБ Светослав Гаврийски, председателят на НСИ Александър Хаджийски, финансисти и икономисти, както и ръководството на парламентарната комисия по бюджет и финанси.

Правителството и мисията на Международния валутен фонд не постигнаха споразумение по бюджета за следващата година. Според ръководителя на мисията Джералд Шиф, следващо посещение на Фонда у нас ще има, когато сме готови за това. Едва когато се постигне съгласие с правителството и прегледът на настоящото споразумение бъде направен, тогава ще може и да получим следващия транш от кредита на Фонда.

Правителството и МВФ имат различия по размера на приходите в бюджета за идната годината. Разликата е около 300 милиона лева, посочи Милен Велчев, а спорните области са приходите в здравеопазването, в националния осигурителен институт и Данък добавена стойност. Тези различия трябва да се преодолеят, каза още Велчев. Според него бюджет 2003 ще бъде приет в срок до края на годината. Ден по-късно Народното събрание спря часовника, за да може да гласува на първо четене бюджета за следващата година. Проектобюджетът беше приет само с гласовете на мнозинството.