Народното събрание отхвърли предложението на ОДС от седмичната програма да отпадне разглеждането на първо четене на проекта за бюджет на страната. След продължителни спорове в залата, мнозинството дори не подложи на гласуване предложението на ОДС.

В Парламента в момента започна обсъждането на проектобюджета.