За пръв от 200 години бе възстановено литийно шествие с лика на Света Богородица в нощта преди храмовия празник