Кабинетът решава колко пари ще отпусне за социалните добавки