"Ако още споделяте с мен надеждата, тогава искам вашия глас …"