Близо половината от участниците във форума „Кариера в България: защо не?” са избрали да работят у нас