Въведените през февруари нови мерки срещу замърсяването на въздуха от автомобилите във втория по големина белгийски град Антверпен не дават очаквания резултат, съобщава БТА.

Властите в Антверпен ограничиха движението на автомобили в центъра според вида и категорията на превозните средства. Автомобилите от категория "Евро-1" и "Евро-2" нямат достъп до зона от 20 квадратни километра. Тази мярка засяга по-старите превозни средства и особено онези, които използват дизелово гориво до стандарт "Евро-3".

Автомобилите, снабдени със специални филтри за обработка на изгорелите газове, могат да влизат в центъра, след като се регистрират на съответен сайт. Автомобилите, произведени преди повече от 40 години (т. нар. класически или колекционерски автомобили), могат да влизат в зоната след регистрация и плащане на такса. За тези автомобили може да бъдат издавани до осем дневни разрешителни за достъп годишно. Нарушителите на забраната биват глобявани със 125 евро при първо провинение и с 350 евро при следващо в рамките на календарната година.

Според данните от измервателните уреди замърсяването в тази обособена зона не е намаляло, а се е увеличило. Властите призовават да не се бърза с изводите, защото следва да се прецени как атмосферните условия са повлияли на чистотата на въздуха. Те настояват, че оценка следва да се прави след поне три или пет години от въвеждане на ограниченията.

Наскоро властите в Брюксел съобщиха, че от догодина забраняват регистрацията на стари дизелови автомобили. Мярката ще обхване превозните средства по стандарта "Евро-1", произведени преди 1997 г., които съставляват около 11 на сто от автомобилния парк в града. Забраната няма да засяга т. нар. класически колекционерски автомобили, произведени преди повече от 20 години, тъй като те са малко на брой (около 250 000). Очакваше се мярката да доведе до понижение с 10 на сто на фините прахови частици и с 10-20 на сто на азотния двуокис във въздуха на Брюксел.

От 2019 г. в града няма да могат да се движат дизелови автомобили, регистрирани преди 2006 г., както и бензинови, произведени преди 2001 година. Поетапното въвеждане на ограниченията ще продължи до 2025 година.

Властите в столицата не разполагат с данни как промените се отразяват на качеството на въздуха. Проучване на общественото мнение показва, че мнозинството белгийци (87 на сто) не одобряват новите забрани.