"Последно предупреждение" за изменението на климата – светът е на прага на необратими щети, породени от нарастващите емисии на парникови газове и само бързи и решителни действия могат да предотвратят климатична катастрофа. Това е сентенцията на последния шести доклад (Synthesis Report) на Междуправителствения панел по изменение на климата (IPCC).

Недостиг на вода, рекордни горещини, наводнения и разселване на големи райони от Земята заради несъвместимостта с нормално ежедневие - това са само част от последиците от изменението на климата. 

Учените са категорични – „ако не действаме сега, ще бъде твърде късно“. Спешно трябва да се намери решение за намаляване на потреблението на изкопаемите горива, като зелената енергия и технологиите могат да се използват, за да се избегне климатична катастрофа, а нисковъглеродната икономика е пътят към устойчиво развитие. 

"Този доклад е призив за ускоряване на усилията в областта на климата от страна на всички държави, сектори и крайни срокове. Нашият свят се нуждае от действия в областта на климата на всички фронтове", заяви генералният секретар на ООН Антониу Гутреиш, пише „Гардиън“.

Кои са ключовите заключения на доклада?

  1. Емисиите от парникови газове, породени от човешката дейност, са повишили глобалната температура с 1,1°C спрямо периода 1850-1900 г.
  2. Настоящите политически действия ще доведат до по-нататъшно повишаване на температурата, а последиците за хората и биоразнообразието ще станат по-сериозни.
  3. При сегашните нива на емисиите ще изчерпим оставащия въглероден бюджет (б.р. количеството въглероден диоксид, което все още може да бъде емитирано - за поддържане на температурата под ключовия праг от 1,5°C).
  4. Емисиите на парникови газове във всички сектори трябва да бъдат намалени в рамките на следващите 10 г.
  5. Разполагаме с всички решения, от които се нуждаем, за да преминем към нисковъглеродни икономически системи.
  6. Политическият ангажимент и справедливостта са от ключово значение за осъществяване на тази промяна - има достатъчно финансиране, но то трябва да бъде насочено към действия в областта на климата.

Все по-необратими загуби“

Рекордни температури, бушуващи пожари, нестихващи земетресения и опустошителни наводнения – екстремните метеорологични условия през 2022 г., причинени от промените в климата, разделиха десетки хиляди семейства и погубиха хиляди човешки животи. На този фон продоволствената криза се задълбочава, а жизненоважни екосистеми са пред изчезване. Това са само част от последствията от климатичните промени, упоменати в доклада. 

Учените посочват, че все още има шанс да се ограничи глобалното затопляне в границата от 1,5C в сравнение с прединдустриалните нива (б.р. има се предвид периода между 1850-1900 г.). Като светът вече се е затоплил с 1,1°C, а декарбонизацията на енергийния сектор е от ключово значение – бързо трябва да се намали производството на енергия от изкопаеми горива.

Очаква се до 2100 г. екстремните наводнения на крайбрежни зони, които досега са се случвали веднъж на век, да се случват поне веднъж годишно. Повече от 3 млрд. души вече живеят в райони, които са "силно уязвими" от климатичните промени, установява IPCC, а половината от населението на Земята изпитва сериозен недостиг на вода поне през част от годината.

Докладът предупреждава, че екстремните метеорологични условия водят да разселване на населението в райони на Африка, Азия, Северна, Централна и Южна Америка, както и южната част на Тихия океан.

„Земята е най-топла от 125 000 години насам“

Концентрацията на въглероден диоксид в атмосферата е най-висока от 2 милиона години насам. В момента светът е по-топъл, отколкото когато и да било през последните 125 000 години и вероятно ще стане още по-топъл през следващото десетилетие, обобщават учените от IPCC.

"Дори в близко бъдеще е много вероятно глобалното затопляне да достигне 1,5°C дори при сценарий с много ниски нива на парникови газове", се казва в доклада.

"Ако се стремим към ограничаване на затоплянето до 1,5°C и постигнем 1,6°C, това все пак много по-добре, отколкото да кажем: „твърде късно е, обречени сме и дори няма да се опитваме. Това, което ни показва докладът, е, че има какво да спечелим, ако опитаме", казва пред Би Би Си един от учените, изготвили доклада д-р Фридерике Ото.

Прогнозираните емисии на въглероден диоксид от съществуващата инфраструктура за изкопаеми горива, като например петролни кладенци и газопроводи, ще изчерпят оставащия въглероден бюджет (б.р. количеството въглероден диоксид, което все още може да бъде емитирано - за поддържане на температурата под ключовия праг от 1,5°C).

Възобновяемата енергия - ключ към овладяване на повишаването на температурите

В доклада на IPCC категорично се твърди, че надхвърлянето на 1,5°C няма да бъде краят на света, тъй като това може да е само "временно превишаване". Учените са оптимисти, че необходимите промени могат да бъдат постигнати бързо, като посочват енергията от слънце и вятър са ключови помощници за климата.

Учените посочват, че преминаването към нисковъглероден транспорт може да доведат до значително намаляване на парниковите емисии. Въпреки нововъведенията, които са основна част и от политиките на Зелената сделка, учените смятат, че ще е необходимо и широкомащабно използване на технологии за отстраняване на въглероден диоксид.

Според учените подобни технологии за производство на чиста енергия и ограничаването на изпаренията на парникови газове са реалистичен план за овладяване за ограничаване на затоплянето под 1,5C.

В отговор на констатациите, генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заявява, че всички държави трябва да ускорят плановете си за нулево нетно потребление на енергия с 10 г. Тези цели трябва да доведат до бързо намаляване на емисиите на парникови газове, които затоплят атмосферата.

"Лидерите на развитите страни трябва да се ангажират с постигането на нулева нетна стойност възможно най-близо до 2040 г. - границата, която всички те трябва да се стремят да спазват", се казва в изявлението му. Той също така призовава Индия и Китай, които са обявили планове за нулеви емисии след 2050 г., да се опитат да ги придвижат с едно десетилетие напред.

Какво е IPCC?

Междуправителственият панел по изменение на климата e научният орган, който съветва ООН относно повишаването на температурите. IPCC е съставен от водещи учени в областта на климата, като трудът от 1000 страници им отнема осем години.

Новото проучване на IPCC има за цел да синтезира няколко знакови заключения относно причините, въздействията и решенията на изменението на климата, които учените публикуват от 2018 г. насам.