Граждани на България, Румъния, Испания и Холандия са били сред най-често прогонваните от Белгия през миналата година жители на ЕС заради злоупотреба със социални фондове, съобщи вестник "Дерниер йор", цитиран от БТА.

През 2012 г. белгийските власти отчитат сериозно увеличение на тези случаи - до 2407, уточнява държавният секретар Маги де Блок, която отговаря за бежанците, миграцията, общественото приобщаване и борбата с бедността. За сравнение издадените заповеди за напускане на Белгия срещу граждани на ЕС през 2010 г. са били 502, а през 2011 г. - 1542, пояснява изданието.

През миналата година белгийските власти са отнемали разрешителното за престой на граждани от посочените четири страни в групата на нарушителите от ЕС. Отбелязва се, че подобна стъпка бива предприемана, когато уличените в измами представляват неоправдана тежест за обществените фондове.

Темата за "социалния туризъм", при който имигранти злоупотребяват с правото на социални придобивки в страните от Западна Европа, ще бъде разгледана днес от Съвета на ЕС по правосъдие и вътрешни работи.

Разговорите на вътрешните министри ще бъдат обединени около искането на Холандия, Великобритания, Австрия и Германия Европейската комисия да предприеме допълнителни мерки, за да ограничи измамите с фондовете за социални грижи и образование, извършвани от роми от Източна Европа.

Засега не се очаква приемането на решение, а ЕК вече заяви, че свободното движение в ЕС не подлежи на преговори, както и че желае да получи повече доказателства за извършваните измами.