Болни от диабет настояват да получат възможност за пожизнен ТЕЛК. Заболяването е нелечимо, но въпреки това пациентите минават през преосвидетелстване през няколко години.

Диабетът не се лекува, може единствено да се усложни. За страдащите от заболявания, от които няма възможност за възстановяване, се предвижда пожизнен срок на инвалидност. Диабетноболните обаче са изключени от това правило.

У нас болните от диабет са около 500 хиляди души. Най-честите усложнения са неврологични, очни и съдови. Понякога могат да бъдат животозастрашаващи.

„Усложненията, за съжаление, са абсолютно нелечими и могат да доведат до трайно инвалидизиране на пациента. Няма какво да доказват тези хора всеки път. Заболяването го има. За съжаление, то просто няма как да изчезне”, обясни ендокринологът д-р Веселина Яначкова.

Въпреки това от здравното министерство отговарят, че срокът за инвалидност е от една до три години и след това отново трябва лекарска експертиза.

„Наредбата за медицинска експертиза постановява, че при множествени увреждания, някои от които не са дефинитивни, срокът на инвалидността е от 1 до 3 години в зависимост от характера на увреждането, динамиката на неговото развитие и възможностите за възстановяване”, посочват от ведомството.

Болните от диабет са настоявали за промяна и са събирали подписи тя да се случи и през 2009 г. Резултат няма.