Комисията за защита на потребители, Агенцията по безопасност на храните и Агенцията за приходите започват проверки срещу завишените цени на пазара, които са резултат от нелоялните търговски практики. Проверките ще се извършват до края на март в цялата страна.

Ще се следи и за некоректна търговска информация. 

„Проверяваме дали хранителните продукти са в намаление, дали имат обявена цена. Всички стоки, които се предлагат до крайните потребители, следва да бъдат предлагани с обявена цена на килограм, а не цена на 100 грама“, каза главният инспектор на КЗП Кристина Касабова.

Проверяващите следят и за сроковете на годност на стоките, както и за условията на съхранение.