Масови проверки за храната в училищата на фона на хранителното отравяне сред деца от спортното училище в Пловдив. Източникът на замърсяването все още е неясен.

Инспекторите ще проверяват до средата на октомври всички столове, бюфети и обекти по Закона за храните навсякъде в страната.

Ще се следи за правилното съхранение на суровините и храните, произходът им, сроковете на годност, спазването на изискванията за етикетиране.

„Проверката показва, че обектът спазва изискванията. Всички суровини, които проверихме по утвърден стандарт по БДС, съхранени са правилно. Придружават се със съответните търговски документи, хигиенното състояние в обекта е добро. Санкцията за изтеклия срок е най-висока, започва от 4 000 лева“, заяви д-р Силвия Каменова, инспектор от ОДБАБХ-София-град.

„Работим с едни и същи фирми. Обикновено работим с по-дълбоко замразено месо, защото е по-безопасно. По наредби трябва да има един от седмично макаронени изделия, риба, два до три пъти плод, избягваме сладкарски десерти“, каза Силвия Симеонова, управител на фирма за училищно и столово хранене.

Проверките в училищата ще продължат до средата на октомври в цялата страна.>