Първа копка на рекултивацията на старото сметище на Русе бе направена днес от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева и кмета Пламен Стоилов. Обектът се смята за екологична бомба, тъй като на него от години има складирани опасни гудронови отпадъци, съобщава БГНЕС.

Проектът е на стойност близо 22.5 млн.лв. и се финансира от програма ПУДООС. Очаква се дейностите да приключат до 5 години. Депото е започнало да функционира през 70-те години, а при многогодишната експлоатация е достигнало дебелина до 23 м.

На него са изхвърляни всякакъв вид отпадъци – битови, промишлени и строителни. Към най-опасните, създаващи екологичен риск, се причисляват депонираните нефтопродукти – гудрон.

Екоминистърът обясни, че държавата ще прави всичко възможно да помага на общините, които имат екологични проекти.

"Ангажиментът на държавата ни е максимално бързо да се справим с тези стари проблеми, а именно рекултивацията на сметищата. Това е предмет и на наказателна процедура , която върви срещу държавата ни”, допълни Василева.

По думите й по Оперативна програма "Околна среда" се изпълнява проект на стойност 97 млн.лв. чрез който се осигурява финансиране за рекултивацията на общо 37 сметища.

Кметът Пламен Стоилов обясни, че благодарение на проекта ще бъдат обезвредени гудроновите отпадъци, ще се изведат безопасно създадените газове, ще се изолира сметището от подпочвените и атмосферните води, ще се осигурят мерки за рекултивация, ще се възстанови и оздрави екологичната обстановка в района на депото.

По-нататък е предвидена и биологична рекултивация - затревяване и залесяване с дървесни и храстови видове.