При регистрация в Бюро по труда търсещите работа да не представят документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж. Това е заложено в проект на Постановление за промяна на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (ППЗНЗ), съобщава БТА.

Целта на предложената промяна е да се облекчи административната процедура при регистрация на търсещите работа.

При необходимост информация за стаж може да се получава въз основа на сключеното споразумение между Агенцията по заетостта и Националния осигурителен институт, или чрез проверка в регистрите на НОИ.

Срокът за обществено обсъждане на проектопромените е до 16 декември.