„Параходство БМФ“ АД е клиент на Българската банка за развитие от юли 2010 г. За този период ББР е финансирала не един и два проекта, като никога „Параходство БМФ“ АД не е изпадало в неизпълнение на договорните си задължения, не само към въпросната финансова институция, но и към всички останали, с които си партнира“.

Това се казва в официална позиция на дружеството, изпратена до медиите във връзка с информацията от икономическото министерство за 8-те фирми, които са най-големите кредитополучатели от ББР.

„Поради тази причина „Параходство БМФ“ АД е търсен партньор не само от ББР, а и от много други финансови институции, в т.ч. първокласни международни банки, финансиращи в сферата на транспорта“, се казва още в позицията.

От дружеството обясняват, че основната дейност е търговско корабоплаване, поради което и всички средства, които са получавали, са били за закупуване на търговски кораби, на база представен бизнес проект, преценка на кредитен съвет на финансиращата институция и в пълно съответствие с действащите правила и процедури.

„Всички кредити са били и са обезпечени с имущество на кредитополучателя, което надвишава търсеното съотношение между цената на закупения актив (кораб) и размера на финансирането“, поясняват още от „Параходство БМФ“ АД. 

От дружеството обръщат внимание и на това, че българската държава е акционер в „Параходство БМФ“ АД с 30% участие в капитала, което следва да бъде допълнителен аргумент по отношение надеждността на партньорските отношения между дружеството и финансиращите ни банки“.