Приоритетите на Българска банка за развитие (ББР) са били съобразени с политиката на действащите правителства на България, както и с цел печалба като търговска банка, изпълнявайки основната й функция за подкрепа на малки и средни предприятия.

Това се казва в официална позиция на ББР, изпратена до медиите, в която се уточнява, че тя осъществява дейността си в съответствие със законите.

„Банката стриктно съблюдава действащата нормативна уредба в Република България и законодателството на ЕС, в това число и специалния Закон за ББР. Дейността на банката, както и на всяка друга банка в страната, се осъществява под надзора на БНБ, която определя ББР като системно значима кредитна институция за българската банкова система и европейските регулаторни органи“, се посочва още в позицията.

Към края на месец март 2021 г. ББР е с най-висока капиталова адекватност в страната (38%) и е с присъден рейтинг от водещата рейтингова агенция Fitch Ratings на ниво ВВВ с положителна перспектива – рейтинг, равен на суверенния рейтинг на българската държава, обясняват от банката.

„ББР има развити дългогодишни отношения с многобройни международни кредитори и партньори, като е изградила авторитет на надежден и стабилен партньор. Банката привлича средства от тях на базата единствено на доброто финансово състояние и репутацията си“, обясняват още от там.

Банката уточнява, че не е бюджетно предприятие, но за конкретни цели се финансира от държавния бюджет, а отпускането на кредити се извършва „преимуществено със собствен ресурс на банката“.

ББР посочва, че ще окаже пълно съдействие на Министерството на икономиката във връзка с предстоящата проверка.