Близо 52% от децата в България под 18-годишна възраст живеят в риск от бедност или социално изключване. Това показва проучване на Евростат за децата в риск от бедност в Евросъюза.

Статистиката на НСИ сочи, че под прага на бедност през 2010г. у нас са били 1,6 млн. души, което е 22% от българите. От тях около 660 хиляди са били деца на възраст до 18 години, които ежедневно се борят с бедността и лишенията.

Средно за страните от ЕС показателят за риск от бедност за деца под 18 г. е бил 27%. В Румъния близо 49% от децата в тази възраст са в риск, а в Унгария – 39%. Около 30 сто са застрашените в Латвия, Литва, Естония, Испания, Гърция, Италия.

Процентът е най-нисък в Дания и Швеция - 16 на сто, Исландия – 17%, Холандия – 18%, Австрия – 19%, Чехия – 20% и др.

България е една от страните, при които за трите години между 2008 и 2011 рискът от социално изключване за децата расте най-силно. Другите държави в този показател са Ирландия, Латвия, Унгария и Естония, сочат данните.

Децата с най-голяма вероятност от бедност, живеят най-вече в домакинства с ниска интензивност на работа – 45%. Около 49 на сто от заплашените имат родители с ниско образование, а други 18% живеят в домакинства с един родител.