България се нуждае от поне 4000 доброволци, които да помагат при бедствия и аварии. За миналата година обаче те са били едва 816.

Доброволните формирования се възраждат у нас. Правата им при бедствия стават равни с тези на професионалните огнеборци. В някои отдалечени селища дори ще бъдат водещи в спасителните операции.

“Доброто е заразно, всяко добро не е необходимо да има някаква причина, освен да помагаш на останалите в беда хора”. Това е девизът на 26-годишния Евгени Тошев, който е един от най-активните доброволци. Отдава се на каузата, след като наводнение потапя родния му дом. Борил се е рамо до рамо с огнеборците срещу огнените стихии на Витоша това лято.

Евгени учи и работи. Работодателят му знае, че е доброволец и при нужда го освобождава. Младият мъж е доволен, защото доброволните отряди се възраждат, дава им се и по - широко поле за изява.

На практика вече доброволците имат правата на професионалните пожарникари. Те преминават през задължително обучение. Иначе всеки физически и психически здрав българин, неосъждан, може да стане доброволец. В момента готови за помагат безвъзмездно са 861 души. През 90-те години на миналия век броят им е бил 180 000.