След решение на административния съд в София председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов получи копия от документите, свързани с трите проверки срещу него от Инспектората към Висшия съдебен съвет. Това се случи след решение Административен съд-София-град, с което на главния инспектор се указва да предостави пълен достъп до заявената от председателя на ВКС информация, засягаща извършените спрямо него проверки през 2017 г.2019 г. и 2020 г. , информират от кабинета на Панов. 

За започването на всички проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет срещу председателя на ВКС обществото е информирано изключително подробно, с изобилие от детайли и с лични предварителни оценки, оказващи влияние върху доверието към съдебната система, което в демократичните държави е прието за висша ценност.

Според Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) органите са длъжни да съобщават информация, събрана или станала им известна при осъществяване на тяхната дейност, когато тази информация опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси, представлява или би представлявала обществен интерес.

Затова председателят на Върховния касационен съд публикува получените документи относно трите извършени спрямо него проверки, допълват от кабинета на Панов. 

В доклада на Инспектората към ВСС от 2017 г. се посочва, че е извършена проверка по сигнал, че председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов е посетил водеща адвокатска кантора с множество съдебни дела с голям материален интерес, включително и във ВКС, с което се накърнява престижа на съдебната власт.

Проверката обаче не установява достатъчно данни за извършено нарушение и е прекратена.

Според доклада от 2019 г. проверката е за това дали Лозан Панов с издаването на заповед, с която е наредил извършването на проверка на  организацията и дейността на Апелативния специализиран наказателен съд по въззивни наказателни частни дела, образувани и разгледани по частни жалби срещу определения на първоинстанционния съд по искания за промяна на изпълняваните спрямо подсъдимите Десислава Иванчева и Биляна Петрова мерки за неотклонение, е упражнил натиск, преки или косвени влияния по отношение на съдиите. На 30.11.2018 г. 11 съдии от Апелативния специализиран наказателен съд са поискали от Пленума на ВСС да излезе със становище представлява ли разпоредената проверка тенденциозно отношение на председателя на ВКС към специализираните съдилища.

И тази проверка на Инспектората към ВСС по отношение на Лозан Панов е прекратена поради липса на достатъчно данни за извършени нарушения. 

Проверката през 2020 г. е за това дали Лозан Панов е допуснал на 16.02.2020 г. да се заснеме в Съдебната палата клип със съдържание, противоречащо на морала, добрите нрави и нейното предназначение като съдебна сграда, с което е накърнил престижа на съдебната власт. И третата проверка е прекратена поради липса на достатъчно данни за извършено нарушение от страна на председателя на ВКС, посочват от Испектората към ВСС.

От ВСС констатират, че безспорно "със заснемането в сградата на ВКС на скандалния видеоклип и последващото му разпространение е уронен престижа на съдебната власт, но този резултат не се дължи на поведението на председателя на ВКС".

 Според доклада ръководството на ВКС е било заблудено за намеренията на продуцента относно сюжета на видеоклипа.