КЗК санкционира с 590 хил. лв. „Булсатком” за нелоялна конкуренция. Глобени с над 100 хил. лв. всяко бяха и три дружества, производители на масло, в което имало немлечни мазнини.

Вчера КЗК наложи санкция от над 1,8 млн. лв. на „Лидл” – заради заблуждаваща реклама.

В случая с „Булсатком” Комисията е установила, че е нарушен чл. 29 от Закона за защита на конкуренцията. За това дружеството е санкционирано с глоба в размер на 0,4% от общия оборот за предходната финансова година.

От началото на м. март. 2015 г. „Булсатком” предлага на потребителите допълнителен пакет Diema Extra pack (с канали Diema Sport и Trace Sport Stars ) срещу месечен абонамент от 3,96 лв. В проучването на КЗК е установено, че „Булсатком” не е предоставил пълна и точна информация за характеристиките на пакета – тематично съдържание, вид резолюция, в която се предлагат и др. Според КЗК информацията относно качеството на приеманите телевизионни канали е съществена за потребителя при закупуване на съответния пакет и липсата ѝ ограничава обективния избор на оператор.

КЗК е установила още, че непосредствено след началото на излъчването на пакет програми Diema Extra pack на 05 март 2015 г. липсва предлагане на програмата Trace Sport Stars, а програмата Diema Sport не се предлага в HD резолюция. Установено е било още, че „Булсатком” не прави отчисление от месечната такса за потребителите, така че те да бъдат компенсирани за невъзможността да получат в пълен обем т.нар. „допълнителен пакет”.

С по 2% от нетните си приходи от продажби за преходната година бяха глобени и три компании, продаващи масло, в което има немлечни мазнини, при това – без този факт да е отбелязан на опаковката.

КЗК наложи имуществени санкции на „Милтекс КК”, „Хранинвест” и „Профимилк” в размер 127 240 лв., 189 700 лв. и 113 400 лв., съответно.

Постановено е и прекратяване на нарушенията.