Около два месеца и половина са необходими за доставката и монтажа на ускорителите на пречиствателната станция за отпадните води на Кърджали, които са излезли от строя, предаде БГНЕС. Преди дни стана ясно, че половината от системите не работят и във всеки един момент цялата пречиствателна станция може да излезе от строя, а водното дружество няма пари за подмяна.

Днес кметът Хасан Азис заяви, че поема ангажимента да ги поръча и заплати, също днес изпраща писмото с искането до германския град Дрезден, където е фирмата-производител на въпросните съоръжения.

„Ще реша проблема, общината със собствени средства ще закупи трите ускорителя и това ще ни струва 60 000 евро. По-важен е обаче въпросът как се стопанисват съоръженията и защо ВиК дружеството е допуснало да се стигне до предаварийната ситуация“, посочи Азис.

Той подчерта, че представители на водното дружество са участвали във всички фази на строителството на пречиствателната станция и при предаването на обекта в негово владение е подписан договор за стопанисване, експлоатация и поддръжка на системите. Кметът изрази недоумение защо изобщо проблемът с аварията се прехвърля върху общината и персонално върху него при положение, че водното дружество не спазва договора.

„Освен това държавното участие в дружеството е 51%, защо то или областният управител не искат да поемат разходите, а прехвърлят отговорността за тази безстопанственост върху общината?”, запита Азис, като така отговори на твърденията на областната управа, че проблемът е бил поставян на местната власт многократно без резултат.

Пречиствателната станция за отпадни води е на стойност 25 500 000 лева. Проектът за водния цикъл мина през 10-годишни проблеми, като станцията беше открита официално на 10 септември 2015 г.

Според ръководителя на проекта инж. Митко Синабов ефектът от цялото съоръжение е предимно екологичен, тъй като благодарение на него заустването в река Арда гарантира чистота на повърхностните и подпочвените води. Освен това отпада и проблемът със замърсяванията на язовир „Студен кладенец“, а оттам и напрежението с Турция и Гърция, където реките Арда, Тунджа и Марица се събират.