Големият въпрос по време на представянето на доклада за ситуацията с върховенството на закона беше дали нарушителите на правовите принципи на ЕС ще получат финансови санкции.

Моментът е изключително деликатен, защото точно сега ЕК одобрява финансовите планове за възстановяване COVID кризата. А вече одобрените чакат и първите плащания.

Отговорът на Комисията е: „Не, докладът за върховенството на закона и условията за достъп до европейски фондове са две различни неща“.

Констатираните нарушения могат евентуално да послужат само за база на друга оценка, ако се стигне до въпроса за ограничаване на достъпа до европейски пари. Т.е. не чакайте незабавни санкции.

А в доклада нашата страна отново е критикувана за липсата на наказателна отговорност на главния прокурор и липсата на присъди за корумпирани висши чиновници.