В парламента изслушват кандидатите за нов шеф на КПКОНПИ. Претендентите са двама - депутатът от „Воля” Симеон Найденов и настоящият главен прокурор Сотир Цацаров.

„Само 7% от служителите на КПКОНПИ се занимават пряко с противодействие на корупцията. При всички случаи броят на служителите трябва да бъде увеличен”, заяви Цацаров, уточнявайки, че не предвижда увеличение на щата на комисията.

Според него е важно създаването на териториални поделения на дирекция „Антикорупция“.

„Тя работи със Специализираната прокуратура на територията на цялата страна, но няма никъде в страната изнесени работни места. Териториалните дирекции на комисията се занимават само с производствата по отнемана не незаконно придобитото имущество. Задължително е продължаването на доброто взаимодействие с прокуратурата, за което има и действаща съответна инструкция. Предвидил съм както начален, така и ежеседмичен преглед на всички започнати проверки на прояви на корупция“, поясни Цацаров.

„Правомощията, които има КПКОНПИ, са напълно достатъчни, нови не са необходими. Действащите трябва да бъдат развити”, на мнение е Сотир Цацаров.

Главният прокурор посочи, че не може да се търси или да се иска каквато и да е промяна в работата на комисията отвън, без да се осъществи промяна вътре в самата структура на КПКОНПИ.

Сотир Цацаров предлага да се създаде Консултативен съвет към КПКОНПИ с утвърдени юристи и учени, които да работят по законопроектите на изпълнителната власт.

„Липсата на ясни и единни декларации за имущества и интереси води до голямо объркване. Приемане на единни указания за попълване на декларация ще бъде първостепенна задача за мен”, посочи още Сотир Цацаров.