Надграждане на оставеното от Пламен Георгиев, но при значително по-активна роля както в борбата с корупцията, така и в обществения дебат – така най-кратко може да се опише концепцията на Сотир Цацаров за управление на антикорупционната комисия. В документа действащият главен прокурор и кандидат за поста началник на КПКОНПИ в подробности излага идеите си за развитие на органа.

Някои от основните моменти в нея носят белега на промените, които Цацаров направи в поведението на държавното обвинение по време на своя мандат. Например, за последните 7 години ПРБ значително засили присъствието си в медиите, а комуникацията беше двустранна – журналистически разследвания нерядко се оказваха в основата на последващи действия на прокуратурата.

Сега за КПКОНПИ Цацаров има сходно виждане: „Необходимо е въвеждането на постоянен медиен мониторинг по отношение на публикации, съдържащи данни за корупция, при напълно равно третиране на всички медии като източник на информация”.

В същото време той отбелязва и че „комисията се нуждае и от по-активна медийна политика. На медиите, при равен достъп, следва редовно да се предоставя актуална информация, както чрез прессъобщения, публикувани и на интернет страницата, така и пряко, от председателя и членове на комисията”.

По отношение на противодействието на корупцията, Цацаров предлага една по-солидна структурна промяна – създаване на териториални звена към дирекция „Противодействие на корупцията” в страната, тъй като в момента служителите на КПКОНПИ извън София имат правомощия само по линия на отнемането на незаконно придобито имущество.

Кандидатът за началник на КПКОНПИ ще иска „начален преглед” на всички започнати проверки за корупция по високите нива на властта и след това ежеседмичен отчет на свършеното по тях.

Сред другите дейности на комисията, които главният прокурор иска да реформира, е процесът по изготвяне на становища за корупционните рискове в предлагани законопроекти. „За да се формулират препоръки по представен законопроект е нужен силен правен екип и експертиза по конкретния предмет на законопроект”, подчертава Сотир Цацаров. Той предлага към КПКОНПИ да заработи консултативен съвет, в който да влязат учени и юристи.

Можете да прочетете цялата концепция тук!