Във връзка с препоръката на Върховната административна прокуратура БАБХ да засили контрола върху обектите за търговия на дребно и заведения за обществено хранене, от агенцията изпратиха официален отговор.

Европейският орган по безопасност на храните, както и водещи научни институти в Европа излязоха със свои становища, че храната не пренася коронавирусната инфекция. На основание всички научни становища до момента БАБХ смята, че епидемията от COVID-19 не е основана на хранителни инфекции и причинена от храни. Затова и не е обоснована промяна на Единния многогодишен национален контролен план (ЕМНКП).

Експерти от БАБХ изготвиха препоръки към всички бизнесоператори в сферата на хранителната индустрия с указания как здравните правила следва да се прилагат в различните обекти на производство, съхранение и търговия с храни.

Подробно са разписани мерки за предотвратяване на възможността за пренасяне на вируса. Основен акцент са спазване на личната хигиена на персонала и потребителите, използването на предпазни средства за защита и дезинфектанти и необходимата дистанция между хората.

От БАБХ следят и изпълнението на препоръките - храните, които се предлагат неопаковани или в насипно състояние, да бъдат съхранявани по начин, който възпрепятства прекия досег на клиента с тях, или да са предварително индивидуално пакетирани. Алтернативен вариант е опаковане, което може да се извърши пред клиента, като тази дейност се извършва от служители, използващи предпазни средства.

Извършва се официален контрол във всички работещи обекти за производство и търговия с храни, съобразявайки се с наложените мерки от Националния оперативен щаб за борба с COVID-19.

За резултатите от осъществения контрол БАБХ уведомява Върховната административна прокуратура регулярно.

За периода 16-27 март инспекторите са извършили общо 3208 проверки в обектите за търговия на дребно и обекти за обществено хранене на територията на цялата страна. Издадени са 35 акта за установяване на административно нарушение и 326 предписания. На един обект е наложено преустановяване на дейността поради незадоволителна хигиена.

COVID-19 в числа
Заразени* Нови случаи Починали Излекувани
България 2 519 6 140 1 090
Света 6 268 025 8 776 373 972 2 848 455
Заразени* Нови Починали
България 2 519 6 140
Света 6 268 025 8 776 373 972
* Общ брой случаи, вкл. починали и излекувани. * Общ брой случаи, включително починали и излекувани. Източник: Worldometer