Затрупани са и гората и пътят. Видно от снимките – прогресивно във времето…