Да почиват в мир нашите любими хора,които са в сърцата ни и подържат огъня на вечната ни любов към тях!