Ледоходът по река Дунав при Русе е намалял от близо 60 на сто вчера на около 30 на сто днес. Корабният трафик е засилен и много от транспортните фирми бързат да компенсират изоставянето в превозите си от предните дни. Продължава спадането на дунавското водно равнище, което създава проблеми при корабоплаването.