България е поела по-голям ангажимент за ограничаване на вредните емисиите в Плана за възстановяване и устойчивост, отколкото е било изисквано от нас. Това стана ясно от думите на служебния министър на околната среда и водите Росица Карамфилова в предаването „Защо, господин министър“.

„Ние трябва да се съобразим с решението на народните представители. Сега пред нас предстои една изключително сериозна и тежка задача – не само към мен, но и към цялото служебно правителство, както и към следващия редовен кабинет“, обясни тя.

Според нея сега страната ни е в значително по-трудна ситуация след решението на Народното събрание да се предоговори с Брюксел затварянето на въглищните централи. Карамфилова обясни, че България трябва да посочи на ЕК всички допуснати пропуски и да представи предприетите мерки за действие в годините напред.

Предоговарянето на Плана за възстановяване и устойчивост може да даде отражение върху средствата, които ще получим, каза още тя. 

Росица Карамфилова припомни, че България, подобно на всички останали страни в ЕС, е поела общоевропейски ангажимент за намаляване с минимум 55% на парникови емисии към 2030 г., спрямо 2005 г.

„Няма конкретно разпределение на абсолютна стойност на емисиите, която всяка държава трябва да приеме. ЕС трябва да намали с минимум 55% общите емисии, които е емитирала през 2005 г., до 2030 г. В схемата за търговия с емисии на европейско ниво има над 11 000 инсталации, които са обхванати от 31 държави. България има едва около 180 емисии“, обясни още тя.

Карамфилова допълни, че в Плана за възстановяване и устойчивост страната ни е поела допълнителни ангажименти за ограничаване на емисиите и то в един конкретен сектор – за конкретни инсталации. Според нея предходното редовно правителство на Кирил Петков е поело по-голям ангажимент, отколкото е бил изискван от нас.

„За да се участва в търговията на европейско ниво има конкретни правила – таван, линейно разпределение на емисиите по години. На практика тези правила се договарят в момента с подготвения пакет за 55%. Интересен е фактът как към април 2022 г. и при условие, че не е имало европейски регламент, са определени тези проценти за намаляване на емисиите в годините“, каза още служебният министър на екологията.

Росица Карамфилова обясни също така, че България към момента е надхвърлила на национално ниво заложените от ЕС 55% ограничаване на емисиите. Това според нея обаче не бива да е повод за гордост, защото това не е станало за сметка на декарбонизацията, а защото "икономиката ни не работи".

„Амбицията ни е така да предоговорим Плана за възстановяване и устойчивост, че да постигнем реалистични цели, които да не са за сметка на енергийната сигурност и благосъстоянието на хората. В същото време да доведат до изпълнението на ангажиментите са постигане на декарбонизация“, коментира още министърът.

Вижте какво каза Росица Карамфилова за фотоволтаиците в язовир „Огоста“ във видеото.