„Планът за възстановяване и устойчивост безспорно определя ангажименти. Има реформа в сектор „Енергетика“, която включва два аспекта. Към 2026 г. е необходимо е да намалим 40% от емисиите въглероден диоксид на електрическите централи спрямо 2019 г.

Вторият аспект от тази реформа е приемането на законодателен пакет от мерки, който трябва да определи по график кога най-късно да бъдат затворени централите, които работят на въглища, и какви са таваните, които те трябва да спазват.“

Това заяви служебният министър на околната среда и водите Росица Карамфилова в "Защо, г-н министър?". Тя коментира темата със затварянето на българските тецове.

„Ясно са дефинирани абсолютните стойности за намаляване на емисии година спрямо година. 

Прилагането и достигането на тези 40% е въпрос на национално решение. Европейската амбиция е до 2050 г. да се достигне въглеродна неутралност, а държавата сама трябва да изработи алгоритъм – как и с какви мерки да ограничи емисиите", уточни още тя.

Карамфилова се надява през 2023 година да няма наказания заради качеството на въздуха у нас.

"Водим разговор "здраве срещу околна среда", а това означава, че имаме проблем", посочи служебният министър.

"В периода 2015 - 2020 година на един от заявените замърсители, който се спряга в публичното пространство, са наложени 50 наказателни постановления. 5 от тях са влезли в сила, 14 все още са в съдебна фаза, а 31 са паднали в съда", посочи Росица Карамфилова, която е наложила засилен контрол и проверки.

"Капацитетът на колегите е наистина ограничен - малко хора, огромни отговорности и ниски заплати. Това означава системни предизвикателства", обясни тя.

Какво още каза Росица Карамфилова вижте във видеото.