Няколко родители на деца със специални образователни потребности сигнализираха на bTV, че техните деца принудително, без право на избор, са пренасочени към обучение в помощни училища. Голяма част от родителите на такива деца всъщност искат децата им да учат в общообразователни училища с интегрирано обучение, защото според тях това действа положително на развитието им и все пак са равнопоставени.

Оценката се прави от екип за комплексно педагогическо оценяване, която се сформира от регионалния инспекторат по образованието. Комисията се състои от експерт от регионалния инспекторат по образованието и различни специалисти: психолози, логопеди, учители. Те наблюдават детето и преценяват дали то да отиде в СОУ или в помощно училище.

Снимка: bTV

В случая на родителите, които ни сигнализират, Комисията директно насочва повечето деца към помощно училище, без дискусия по темата. Вариантът „СОУ с интегрирано обучение" дори не е стоял като възможност.

Според Наредба 1 от 23.01 2009 година за обучение на деца със специално образователни потребности обаче гласи, че тези деца се възпитават интегрирано. И те могат да се обучават в специални училища след изчерпване на всички възможности за интегрирано обучение.

Снимка: bTV

Самата оценка протича, като детето се наблюдава и се описват всички негови характеристики в специална карта. Посочени са десетки характеристики, които комисията трябва да опише – физическо развитие, когнитивно развитие, обучение, писмена дейности и т.н.

Снимка: bTV

Според комисията оценката на детето е продължила 25-30 минути. А според родителите оценката е била дори за по-кратко. Кратка справка за западните държави показва, че подобни оценки – първични и задълбочени, траят не с минути, не с часове, а със седмици.

Снимка: bTV

Случаят не е единичен

Преди две години лекарите поставят на 7-годишния Адриан диагноза „разстройство от аутистичния спектър”. Родителите му го местят в масова детска градина с интегрирано обучение.

„Престояхме година и половина. Докато не дойде време за училище. Той трябваше миналата година да започне училище, но по съвет на психолозите в учителската градина, те казаха, че бихме могли да го отложим с една година”, обяснява майката Маргарита Заберска.

Така и правят. В рамките на отложената година Маргарита се консултира с експерт по интегрирано обучение.

„Отидох на консултация при Борислава Недялкова, в РИО. На срещата тя ми каза: Какво желаете. Аз казах: Бих желала детето ми да учи в масово общообразователно училище с ресурсно подпомагане, да опитаме. Тя каза: Няма никакъв проблем. Щом това е вашето желание”, допълва жената.

На 12-ти март тази година Адриан се явява пред комисия, която би трябвало да препоръча най-добрия вариант за образование му. Там е и Борислава Недялкова.

„Едната от тях започна с доста остър тон, което мисля, че е грубо, защото аз съм много притеснена от това, което се случва. Къде желаете да постъпи вашето дете? Директно казах - искам да постъпи в общообразователно училище с ресурсно подпомагане. Да опитаме. Не, не бихте могли да кандидатствате за общообразователни, защото в помощните има много помощ за вашите особени деца”, спомня си майката.

По думите на Маргарита първичната оценка на детето е била направена за около 10-15 минути. Минути, в които Комисията настоява, че помощното училище е най-доброто за нейното дете.

Снимка: btvnovinite.bg

„Аз казах, добре в помощните училища има много тежки случаи като ДЦП, неговорящи деца. Моето дете много се влияе от такива случаи, ще започне да попива, а когато е в една среда с връстници в нормата, той би напреднал. Ами не би могло да стане, ми казват”, обяснява Маргарита Заберска.

Така или иначе Маргарита подписва декларация, в която се съгласява Адриан да бъде в помощно училище и обяснява, че се е почувствала под натиск „Щом се разплаках! Почувствах се безсилна, обидена, излъгана! Специално от г-жа Недялкова! Защото тя с усмивка и надежда, тя ме обнадежди на консултацията в края на февруари, че детето ми може да постъпи в СОУ. Обидена, излъгана, измамена”, допълва майката.

Оказва се, че случаят на Маргарита не е единствен. Емил Мартинов е баща на 7-годишната Ема – с диагноза „детска церебрална парализа". На срещата с комисията бащата пожелал детето му да бъде отложено от училище с една година.

„Влязох и директно ми казаха: Вашето дете е за помощно училище, директно ми го казаха, беше ми написано на листа вече. Аз казах: няма да се подписвам. А те казаха: как така няма да се подписваш! Ще ти пратим Закрила на детето. Как ще ми пращате Закрила на детето? Какво съм нарушил аз, че да ми ги пращате?! Това е безумие”, казва той.

Снимка: btvnovinite.bg

Бащата на Ема е обиден и от отношението на Комисията.

„Още ѝ е рано за такова училище. Не ни интересува! Правете си сметка, това дете от септември месец да си търси училище”, спомня си думите мъжа и допълва: „Такова арогантно поведение не съм виждал през живота си! Влизате и излизате, дето се вика осъдени на смърт. Толкова сбъркана работа, че няма накъде”.

Оказва се, че сценарият се повтаря и при други родители. Някои от тях са заплашвани да подпишат.

По думите на родителите членове на Комисията активно са раздавали и рекламни брошури за конкретно помощно училище в столицата.

След като чухме историите и на двамата родители, потърсихме гледната точка на госпожа Борислава Недялкова. „Смятам, че специалистите се справиха и нямам коментар относно недобре проведена оценка, точно напротив. Оценката е направена аргументирано, няма мисъл за насочване към помощни, няма никакъв подтекст”, твърди тя.

Снимка: btvnovinite.bg

И казва, че няма информация за раздавани брошури и визитки на конкретно помощно училище. „От гледна точка на нашата уредба, никъде не пише, че това е забранено”, обяснява все пак тя.

Въпреки опровержението за раздаване на брошури родители с готовност ни предоставиха това, което са получили - брошура за конкретно помощно училище и визитки.

Недялкова обясни, че тяхната оценка е с препоръчителен характер. И всеки родител може да подаде молба за преразглеждане на случая на всяко едно дете.

Междувременно родителите сигнализират за проблема Националния алианс „Усмихни се с мен”. Това е неправителствена организация в подкрепа на родители и деца. Според правозащитниците в случая става въпрос за грубо нарушаване на наредбата за деца със специални образователни потребности. Законът предвижда обратна на случващото се логика - приоритетно децата учат в обикновени училища, а само по изключение се търсят други възможности.

„Тази комисия не само, че не си е направила труда да помисли, да изчерпа възможностите, не е изслушала родителите и техните функции да направят подробна, изчерпателна оценка на всяко едно дете. Вместо това те не са погледнали децата, не са извършили никаква оценка! Ние считаме, че е ставало дума за преднамерена акция за запълване на бройките на помощните училищата”, казва Теодора Пиралкова, председател на алианса.

Алиансът вече е сезирал всички отговорни институции и настоява за анулирането на първоначалните оценки на въпросната комисия. А дотогава родителите ще се надяват на шанс.

Снимка: bTV

Тъй като едно от съмненията на Алианса, който застава зад тези родители, е че всичко това се случва с цел запълване на бройката в помощните училища, е важно да се посочи колко струва един ученик в зависимост от училището, където се намира.

В СОУ единният разходен стандарт на дете е 1437 + 318 лева за деца с интегрирано обучение. Но това дете, ако е в помощно училище без интернат, единният разходен стандарт е 4041. По пътя на логиката едно дете със СОП, ако бъде в помощно училище, е доста по-изгодно.