От осем години зоопаркът в Кюстендил е с отнет лиценз. Въпреки това в него продължават да се отглеждат животни и е отворен за посетители.

Издаденият лиценз през 2008 г. е бил отнет през 2011 г. със заповед на екоминистъра. Тогава е било разпоредено в срок от 9 месеца всички животни да се преместят в други зоологически градини или места, където са осигурени условия за тях.

Към днешна дата това не е направено. Сегашните условия в зоопарка не отговарят и на минималните изисквания за отглеждане на животни. Липсва площ и обзавеждане за вълка, енота, кафявата мечка, лъва, дивата свиня, понито, елена, сърната, муфлона и много други.

"За неспазване на принудителните административни мерки МОСВ следва да наложи имуществена санкция от 200 до 5000 лв. на Община Кюстендил и да извърши цялостен контрол по преместването на животните", отбелязват от "Четири лапи".

„Животните са регистрирани по Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Тоест те се отглеждат по изисквания и грижата за тях се контролира от ветеринарните специалисти. Лицензът означава, че първо трябва да се регистрира животновъден обект, а след това, за да има правото той да бъде посещаван, тогава е необходим лиценз. При нас никога не е имало работно време, няма вход, няма търговия, свързана с получаването на средства”, обясни Петър Велков от Община Кюстендил.

Почти цялата документация е готова за подаване за лиценз. Има готова клетка за лъва и съвсем скоро той ще бъде преместен.

В момента лъвът е в клетка от 30 квадрата, а по закон трябва да са 35. Новата клетка е със специално покритие, за да може животното да се движи, без да се наранява, поясни Велков.

По думите му има изготвен цялостен технически проект за целия зоопарк. Той е напълно готов и очаква финансиране.

„Желанието на общината е да направи един европейски зоопарк”, заяви Петър Велков.

"През 2011 г. зоопаркът в Кюстендил е затворен. В момента кметът на града има наложено наказателно постановление, което той обжалва, за това, че работи без лиценз. Ще вземем мерки, след като наказателното постановление влезе в сила", каза от своя страна Валери Георгиев, началник отдел "Биологично разнообразие" в МОСВ.

"Това, което виждаме в Кюстендил, е скандално, защото "клетката със специалното покритие", в която ще бъде настанен лъвът, е клетката, в която отглеждаха тигрица, която очевидно е починала вече. Този зоопарк наистина има план за развитие, но в него не се инвестира вече осем години. Животните умират в тези условия и на никой не му пука”, коментира Явор Гечев от фондация "Четири лапи".