Ролева игра може да помогне на децата при дистанционен режим на обучение. Това зави в „Тази сутрин“ психологът Младен Владимиров. Той обясни, че ако ги поставим в ролята на родител, те могат да приемат ситуацията като нормална. 

„Да влезеш в обувките на другия – помага често. Хубаво е да ги чуваме децата, не само да ги гледаме. При тийнейджърите е по-трудно – еманципация, бунт към авторитети, родители и учители“, обясни той. 

Повод за препоръката са десетки жалби до омбудсмана Диана Ковачева, в които разтревожени родители споделят, че след продължителното онлайн обучение децата им са показали по-ниска мотивация за учене, по-ниски резултати в края на годината, трудности с концентрацията, проблеми с езиковото и физическото развитие, разсеяност, липса на желание и интерес за учене, загуба на училищни навици. 

„Трябва да се помисли за две неща – кой го праща и защо го праща. Това писмо насочва, че COVID последиците има и психо-социални и емоционални последствия. Праща го омбудсманът, който трябва да е посредник между гражданите и институциите. А институциите до ден днешен не разбраха, че психичното е важно“, заяви психологът. 

Според него написаното в писмото и сега трябва да се прилага от училищните психолози. По думите му препоръката е закъсняла, защото в навечерието на новата учебната година няма как да се подготвят необходимите кадри.

„За детето в първи клас е много трудно – то трябва да бъде хванато за ръка и водено от учителката. На него трябва да му се създадат обучителни навици. При осмокласника е необходима адаптация, при дванадесетокласните – преход към пазара на труда. Това са важни и различни задачи“, коментира Владимиров. 

Психологът поясни, че децата лесно изкарват оценките си в онлайн среда. Пред него те са споделяли, че е по-лесно да преписваш. Мотивацията им обаче спада.