Близо 117 000 души в страната нямат достъп до постоянно течаща вода. Основната причина за нарушеното водоснабдяване е намаленият дебит на водоизточниците. Това показват актуалните данни на ВиК операторите в страната към 30 декември 2019 г.

Снимка: btvnovinite.bg

Според справката, най-много са засегнатите хора в област Перник – 82 000 жители от 2 града и 17 села в областта. 

Другите населени места на воден режим са в областите Търговище, Шумен, Сливен, Велико Търново, Ловеч, Монтана, Бургас, Габрово и  Кюстендил.

Основната причина за нарушеното водоснабдяване е намаленият дебит на водоизточниците.

Снимка: btvnovinite.bg

Другият важен проблем е ниският дял на мрежата, която е рехабилитирана.

Едва 0,5% от водопроводната мрежа през изминалата година е била ремонтирана и реконструирана, въпреки че 1,25% годишно е трябвало да бъдат ремонтирани.

Според Ивайло Касчиев, директор на Дирекция „ВиК“ в КЕВР, загубите на вода у нас са изключително високи. За последните 10 години те са над 60% и те не намаляват.

Снимка: btvnovinite.bg

„Мрежите с най-големи загуби на вода плащат най-висока цена, защото там активите не се управляват добре, те работят изключително неефективно. В цялата североизточна част на България, където са налага водното количество да се изпомпва и то с няколко подема, там те имат много разходи за експлоатация. Тези по-високи разходи влизат в сметките за вода“, обясни Ивайло Касчиев.

За да могат да доставят вода на потребителите, те имат много по-високи разходи.

„От години знаем, че загубите са големи, а инвестициите са малко“, посочи и Иван Иванов – председател на Асоциацията по водите.

„Политиците в България смятаха, че ВиК отрасъла не е приоритетен, по-малко пари се отпускаха, последните години започнаха да се взимат мерки, но за да има подобрение, трябва системна работа и много средства“, каза той.