Писане на ръка или работа с дисплей само с докосване? Защо е важно за децата да извайват букви с химикалка?

За Диана, София, Валентина и Жаклин училището не приключва след последния звънец – те посещават детски център за усъвършенстване на краснописа.

„По принцип на телефона е по-лесно, но трябва да се научиш и да ги пишеш с ръка“, твърди Жаклин. Най-трудна за нея била буквата Г.

Снимка: bTV

Александрина Найденова работи с деца от четири години. Разказва, че първо се работи с елементите. Едва след като се усъвършенстват децата, се пристъпва към изписването на самите букви.

„Много често срещани грешки при децата са например, че по някой път вместо ръкописна буква те изписват печатна, или че бъркат буква от кирилицата с буква от латиницата“, обяснява Александрина Найденова.

Широчина, височина и наклон на буквата – това са трите най-важни правила на краснописа.

„По принцип писането на ръка влияе върху цялостното развитие на човека и в процеса на писане участват абсолютно всички активни зони на мозъка - нещо, което не може да се постигне на клавиатурата. Затова е много важно писането при децата. Така те могат те да развият едно пространствено ориентиране, което е ключов момент при тяхното развитие. По време на писането децата работят много и върху концентрацията на вниманието – нещо, което им е трудно в по-ранна възраст“, обяснява още Александрина Найденова.

Снимка: bTV

Писането на ръка активизира сетивата, подобрява и концентрацията, споделя логопедът Милка Игнатова.

„При писането на ръка има развитие и на координацията „око-ръка“, т.е. окото следи как ръката изписва буквите. Докато окото не следи чак толкова изписаното на дисплея на телефона, защото всичко се появява пак на готово, всичко е равно и подравнено. Когато пишем на ръка много повече сетива се активизират – допир, зрение дори понякога и мирис, защото мастилото, хартията всичко отделя някакъв аромат и така детето хем развива фината си моторика, хем по-лесно възприема информацията и по-добре я запаметява“, категорична е Милка Игнатова.

Ранно вкарване на технологиите в живота на децата води до информационно пренасищане и те  много трудно могат да обработят информацията, казват още специалистите. Ето защо специалистите препоръчват на родителите да се търси баланс.

 По темата работиха репортерите Каролина Занкова и Симона Радева.