Управителят на Националната здравноосигурителна каса д-р Дечо Дечев обясни за „Тази събота”, че е била направена среща след поредния протест на майки с деца с онкологични заболявания. Чрез протеста родителите настояват за по-голям достъп до животоспасяващи лекарства за техните деца.

Дечев подчерта, че трябва да има законови промени, които да решат проблема с лекарства, които са отпаднали от регистрация у нас.

На срещата са обсъждани и други теми. По думите на доктора, основен фокус има върху проблеми, които касаят изпълнението на дейностите по определено лечение. Родителите са споделили за определени казуси по време на терапията на техните деца.

Според експерта, решението на проблема в малка част зависи от НЗОК. Той каза, че е важно е да се погледне върху дейността на лечебните заведения, а не само към достъпа до лекарствата.

Относно предложението да се връщат средства на НЗОК, които са платени за лечение на жертви на умишлени престъпления и катастрофи, причинени от пияни или дрогирани шофьори, докторът обясни, че има закон от 17 г., който задължава Здравната каса да предяви иск към лица, които са увредили трети лица.

Такива действия, обаче, не са били предприемани досега заради липсващ текст, който задължава органите да предоставят информация за влезли в сила съдебни решения.

Новото предложение засяга реда, който ще се спазва преди да се достигне до тези искове. Също така той заяви, че отпада съществуващия текст за увреждане на собственото здраве.

Прогнозата е чрез предложението да се върнат няколко млн. лева към касата, като сумата ще зависи и от давността на исковете.

Очакваното предложение на Министерството на здравеопазването за промяна в здравноосигурителния модел според д-р Дечев ще доведе до ситуация, в която ще се извършат промени в организацията на работата на НЗОК.

По думите му задължително ще трябва да се приемат предложения, които ще редуцират броя на регионалните каси. Също така екипите ще трябва да се съсредоточат върху дейности, които гарантират правилно изразходване на средства. Освен това НЗОК ще трябва да се подготви за неравностойна конкуренция и силен натиск.

Предложението на здравния министър Кирил Ананиев притеснява НЗОК, тъй като касае парите, които касата дава под формата на осигуровки.

Дечев обясни, че вместо министерството да предлага повече ресурс в обществения фонд - намалява ресурса. Това ще позволи на новите участници в здравния модел да печелят от тези средства.

Вижте повече във видеото!