Ново мащабно проучване очертава световната нагласа на хората спрямо науката и технологиите, които произлизат от нея. Най-общо казано доверието в учените е високо, но обществото изпитва съмнения за част от технологиите, които произлизат в следствие на научни постижения, като изкуственият интелект и генно модифицираните храни.

Проучването е проведено от Pew Research Center в 20 държави – Австралия, Бразилия, Канада, Чехия, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Малайзия, Холандия, Полша, Русия, Сингапур, Южна Корея, Испания, Швеция, Тайван, Великобритания и Съединените щати. Във всяка страна в допитването са участвали най-малко 1000 души.

Трябва да уточним, че проучването е извършено преди началото на глобалната пандемия от COVID-19, тъй че как тя е повлияла на тези нагласи – не е ясно.

Снимка: iStock

Вяра в науката и учените

На въпрос дали участниците смятат, че учените вършат това, което е правилно, повечето държави са отговорили положително. Най-високо доверие в науката и учените има в Индия, където 59% от участниците имат високо доверие, а 26% одобряват работата им. Едва 5% смятат, че науката не върши нищо.

Те са следвани от Австралия, където 48% имат високо доверие в учените и 34% малко по-ниско доверие.

Средните резултати за всички държави показват, че общо 36% от населението има високо доверие в науката и работата на учените, а 40% одобряват работата им. Едва 17% изпитват съмнение в действията на учените.

Негативните нагласи към науката и учените е сравнително рядко срещана, но много участници смятат, че е по-важно да се разчита на хора с практически опит, отколкото научна експертиза.

Когато става въпрос за научни проблеми, обществото подкрепя заключенията на научната общност.

Снимка: iStock

Масово недоверие в технологиите

Едно от неизбежните постижения на научния напредък е създаването на нови технологии. Докато хората масово подкрепят науката, в същото време повечето са скептично или негативно настроени към технологиите, които произлизат от нея.

Повечето азиатски държави имат високо одобрение към изкуствения интелект и автоматизацията. В Индия мнението е разделено – повечето одобряват AI, но не и автоматизацията.

В остатъка от света одобрението и за двете е средно, с изключение на Швеция, където е много високо.

Що се отнася до публичното здраве – доверието в ефективността на ваксините е над 60%, което е обнадеждаващо, но недостатъчно, коментират от Pew. Ниското одобрение се среща най-често извън Европа, с изключение на Франция, където 52% смятат, че те не са ефективни. В Русия също доверието към ваксините е ниско, като този резултат е преди обявяването на местна ваксина срещу COVID-19.

 Най-сериозно недоверие, обаче, има спрямо хранителните технологии. Почти никой от участниците не смята, че генетично модифицираните храни са безопасни. Само в Австралия ГМО храните получават 31% подкрепа, докато в същото време в осем други страни повече от половината население смята, че те са опасни.

Снимка: iStock

Отношение към глобалното затопляне

Участниците били помолени да дадат оценка на конкретни научни факти, сред които и твърденията на научния свят, че глобалното затопляне е от изключителна важност за бъдещето на човечеството.

Масово обществото е съгласно с това твърдение, с изключение на Чехия, където 49% от участниците смятат, че това не е толкова голям проблем.

Страната, в която глобалното затопляне и климатични промени се приемат най-сериозно е Тайван, където 80% от участниците подкрепят това мнение.

При останалите държави се наблюдава стабилно покачване в одобрението на тези твърдения.

В същото време, обаче, хората са по-малко склонни да смятат, че именно човешката дейност е в основата на глобалните климатични промени. В шест от държавите по-малко от половината участници са съгласни с това твърдение, сред тях е и Съединените щати. В Испания и Тайван одобрението е високо – около три-четвърти от всички участници.

Друг необичаен аспект, който резултатите очертават е, че почти всички участници смятат, че опазването на околната среда трябва да е водещ приоритет. Средно 70% го поставят по важност преди създаването на работни места.