Жълтите и зелени рецепти вече са електронни. За това съобщават от „Информационно обслужване“.

Лекарствените продукти, които съдържат наркотични вещества и се изписват на жълти и зелени рецептурни бланки, вече са в електронен формат и се изпълняват през Националната здравноинформационна система (НЗИС). Всички предписания в хартиен вариант, издадени до 12.06.2023 г., се изпълняват по стария ред до изтичане на тяхната валидност. 

Данните показват, че само за първия ден от въвеждането на електронните предписания за лекарства, съдържащи наркотични вещества, са издадени над 300 е-рецепти, като 30 от тях вече са изпълнени. Общият брой на издадените до момента електронни предписания за лекарства през НЗИС надхвърля 32,5 млн., като средно на ден се изписват по над 50 000 е-рецепти.

Новата функционалност на НЗИС осигурява възможност за изпълнение на жълти и зелени рецепти в цялата страна. Досега хартиените документи можеха да се изпълняват от аптеките само в областта, в която са издадени. С цел максимално облекчаване работата на лекарите и фармацевтите, начинът на предписване и отпускане на лекарствени продукти чрез жълти и зелени рецепти е идентичен с този при електронните бели рецепти.

Срокът за изпълнение на електронни предписания за лекарства, съдържащи наркотични вещества се запазва на 7 (седем) дни от изписването, а периодът на назначената терапия – не повече от 30 дни.

С въвеждането на електронните жълти и зелени рецепти отпада необходимостта лекарите да ходят до регионалните здравни инспекции (РЗИ) за кочани с рецепти, на които да издават рецепти за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Дигитализирането на предписването и отпускане на жълти и зелени рецепти елиминира възможността за обработка на сгрешена, дублирана, изтекла или фалшива рецепта. Данните за лекарствения продукт, лекаря и фармацевта, които предписват и изпълняват е-рецептата се валидират в реално време.