Министерството на здравеопазването предлага от 1 ноември лекарствата, които се изписват на бяла рецепта, да бъдат отпускани и електронно, и на хартиен носител.

Основание за това са станали получените десетки сигнали за затруднения от страна на медицински специалисти, които нямат възможност да издават електронни рецепти, както и от лекари, работещи в болници, които предписват лекарства на рецептурна бланка с бял цвят на хоспитализирани пациенти.

Целта на предложения проект е да се даде възможност на всички медицински специалисти да предписват лекарства както електронно, така и на хартиен носител.

В нито една държава членка на ЕС, с изключение на Естония, няма категорично задължение лекарства да се изписват единствено на електронни рецепти. В цялата европейска практика се допускат двата вида предписване, уточняват от Министерството на здравеопазването.