Русе е първата област в страната, в която е извършено мащабно проучване на тема "Употреба на  психоактивни вещества" сред ученици от пети до 11-и клас.

Обхванати са 5421 деца от 48 училища в региона, както и 4592 родители, предава БТА.

Анкетата е част от инициативата "Заедно да спасим децата и Русе от дрогата", като идеен инициатор е журналистът Румен Николаев. Анкетите са били анонимни, а учениците са на възраст между 11 и 17 години.

Чували ли сте или не сте чували за ваши връстници, които употребяват наркотици?

На този въпрос 42,33% от децата са отговорили положително. Други 57,66 на сто заявяват, че нямат в обкръжението си близки или познати, които да показват този вид рисково поведение.

38,18% от учениците уточняват, че на техни познати е правен опит да бъдат продадени наркотици.

Били ли сте или не сте били свидетел на инцидент с ваш връстник след употреба на наркотици?

На този въпрос положително са отговорили 14,19 процента от анкетираните.

Анкетата показва още, че 11,55% от учениците са употребявали райски газ, като 3,95 на сто са във възрастовата група от пети до седми клас.

Според проучването общо 8,04% от учениците са употребявали някога наркотични вещества.

Всеки втори ученик заявява, че би споделил със своите родители за проблем с наркотиците, а 13,5 процента категорично отхвърлят тази възможност.

На въпрос - "Имате ли подозрения, че детето ви употребява някакви наркотици?" - само 3,22% от родителите отговарят положително.

Анкетата показва още, че половината от родителите разговарят често с децата си за вредата от употребата на наркотици. Други 34,99 процента от тях понякога водят такива разговори, а 5,84 на сто не разговарят на тази тема.