14,7% от учениците у нас са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество. Това показват данни на Националната пациентска организация, получени от анализ на доклади за употребата на наркотици у нас.

Най-голям дял от тях са употребявали марихуана (11,9%), амфетамини (5,5%), кокаин (4,9%), хашиш (4,8%), екстази (3,9%), метамфетамини (3,4%), халюциногени (2,0%). Употреба на комбинация на две и повече наркотични вещества е характерна за 2,6% от анкетираните.

Най-ранна средна възраст на първа употреба сред учениците в страната е 14 г. и се наблюдава по отношение на употреба на инхаланти (райски газ, ацетон, лепила).

15-годишните ученици започват с канабис, синтетични канабиноиди и халюциногени. Първата употреба на стимуланти (кокаин, амфетамини, метамфетамини и екстази) започва средно на 16 години.

По отношение на употребата на нови, т.нар. „дизайнерски” наркотици, 2,8% от учениците посочват, че някога в живота си са употребявали синтетични канабиноиди. Учениците употребяват нови наркотици под формата на растителна смес за пушене, като най-често се снабдяват с тях от дилър, приятел или съученик.

Според 11,2% от учениците в България редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 16,9% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. 3,4% от учениците определят редовната употреба на кокаин като нерискова. Всеки четвърти ученик одобрява пушенето на канабис, като при 4,7% това се отнася независимо от количеството.

Въпреки отчитаното всеобщо намаляване на употребата на опиоиди в Европа, в България те остават водеща причина за търсенето на лечение, която се отнася към 72,6% от всички търсещи лечение във връзка с употребата на наркотици, при средна стойност 25,7% за ЕС.

Висок в България е и процентът на хората, които употребяват опиоиди инжекционно – близо 64% при 30,8% средно за ЕС. В същото време, по данни от 2020 г., България е една от държавите с най-малък брой на разпространени чисти спринцовки чрез специализирани програми – 56 457, като след нас са само Унгария с 43 244 и Кипър със 7920.