Районните избирателни комисии се интересуват кой ще носи отговорност за мобилните устройства и на какво разстояние ще бъдат снимани  бюлетините.

Членовете на секционните комисии във Врачанско вече минават през обучение.

Досега сме ги броили една по една дали ще ги показваме на нещо определено, устройство, или не, мисля, че няма да е някакъв проблем.

Опасенията са, че ако светлината е слаба, може да няма ясна картина.

“Има снимане и да няма, ние ще си коригираме там, едни други. Ще си търсим сметка, затова сме там в комисията, всеки да си гледа работата”, каза Кева Димитрова, член на СИК.

От Районните избирателни комисии се питат на какъв принцип ще взимат устройствата от Информационно обслужване. Вече е ясно, че бюлетините ще се снимат на 50 см разстояние от камерата.

“Това, което е към момента надявам се да бъде потвърдено бюлетината се показва за определено време, като ще възникне въпросът колко е това определено време и се обявява този глас е действителен или недействителен”, каза Валери Цолов, зам.-председател на 24 РИК София. 

Устройствата се взимат от Районните комисии в запечатени пликове и се предават на СИК. 

“Отговорност носи този, който го е повредил, в случая на СИК носи отговорност, предвидими сме резерви от такива устройства”, заяви зам.-министърът на електронното управление Атанас Мазнев.

Ще има помощен център като неработещите мобилни устройства ще се заменят в събота, преди вота.

По репортажа работиха Маргарита Стефанова и Елица Попова.