България беше определена за седалище на Асоциацията на балканските новинарски агенции  - Югоизточна Европа (АБНА-ЮЕ), съобщи БТА. Генерален секретар на организацията е генералният директор на БТА Кирил Вълчев, като мандатът му е три години.

Решението бе прието с пълно мнозинство от представители на новинарски агенции от 11 страни, участници в 30-ата Генерална асамблея на АБНА-ЮЕ, на която БТА бе домакин в Бургас. 

Седалището на АБНА-ЮЕ в България ще бъде на административния адрес на БТА. На форума в Бургас бе приет и устав на асоциацията, който следва принципите, залегнали в устава на Европейската асоциация на новинарските агенции.

Целта на организацията е да даде възможност за развитие на сътрудничеството между новинарските агенции от региона, както и да допринесе за установяването на климат на мир, приятелство и сътрудничество на Балканите.