Имало е злоупотреби с лични проверки от прокурори от Върховна касационна прокуратура (ВКП) по разпореждане на Иван Гешев. Това каза и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, цитиран от БТА.

Сарафов представи пред Пленума на Висшия съдебен съвет резултати от ревизии и проверки на работата на прокуратурата.

„Прокуратурата не може и не трябва да остане същата. Тя трябва да заработи добре, като оценката за това трябва да бъде дадена от обществото, а не от нас самите“, каза Сарафов.

Според него е било злоупотребявано с извършването на лични проверки от прокурори от ВКП по разпореждане на бившия главен прокурор Иван Гешев. Част от тези проверки са извършени спрямо членове на Висшия съдебен съвет, добави той.

Стана ясно, че са проверени срочността и ритмичността на действията по над 70 неприключили досъдебни производства за престъпления от общ характер, извършени от магистрати, лица с имунитет, членове на Министерски съвет, и за престъпления срещу Републиката. По част от тях са открити нарушения. 

Според констатираните нарушения са предоставени материали в Прокурорската колегия на ВСС за налагане на дисциплинарни наказания на редица прокурори и следователи, като сред тях са административният ръководител на Софийска районна прокуратура Невена Зартова, както и прокурорът от ВКП Максим Колев, който се е забавил да се произнесе по 98 преписки, които са почти всички от разпределените му. 

Сред проверените са и седем преписки по аферата "Осемте джуджета". Заради откритите нарушения в тях е направено предложение за налагане на дисциплинарни наказания на седем прокурори и следователи.