Промяна в прокуратурата е необходима, но нейният демонтаж и разграждането й ще са пагубни за обществото. Това каза изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Той възрази срещу някои от предложените от кабинета конституционни изменения.

Според Сарафов, отдавна не се е наблюдавало такова единодушие между всички съдии, прокурори и следователи като това против предлагания конституционен проект.

Според него, ако се децентрализира прокуратурата и имаме 28 отделни прокуратури, контролът ще е труден.