Нов опит за пренареждане на жълтите павета в София. За bTV от Столичната община съобщиха, че повторният ремонт ще започне в средата на месец май и неминуемо ще причини проблеми с движението в сърцето на столицата.

Припомняме, че жълтите павета се разместиха няколко дни след ремонта им през есента на миналата година, а на фирмата беше наложена глоба от 100 000 лева.

Изпълнителят „Трей Груп Холд“ ЕАД ще извърши за своя сметка пренареждане на жълтата паважна настилка в участък от бул. „Цар Освободител“ между ул. „15 ноември“ и бул. „Васил Левски“, потвърдиха от Столична община за bTV.

След сформирана със заповед на кмета на Столична община работна група, включваща експерти УАСГ, МГУ, строители, проектанти, надзор и експерти на общината, бе направен тестов участък, на който бяха изпитани материали с различни характеристики, след което участъкът беше натоварен с тежка техника.

От Центъра за изследвания и проектиране към Университета за архитектура, строителство и геодезия бяха извършени изпитвания на влаганите в зоната строителни материали.

Работният доклад на експертната група ще бъде предаден в Националния институт за недвижимо културно наследство. Пренареждането на жълта паважна настилка ще се извърши след одобрение на нова технология от института, както и след приключване на строителните дейности по ул. „Оборище“, тъй като тя се явява обходен маршрут.

Също така е необходимо да има дългосрочна прогноза за сравнително хубаво време, което вероятно ще стане след средата на май. Заради лошото изпълнение на посочения участък Столична община не е приела ремонта и не е извършвала каквито и да е разплащания за него.