Служебният министър на околната среда и водите Светлана Жекова ще има трима заместници, обяви самата тя на пресконференция в сряда. За еврофондовете в ресора ще отговаря Атанаска Николова, за управлението на водите и Националната служба за защита на природата - Владимир Дончев, а за превантивната дейност и околната среда - Бойко Малинов.

Николова досега е била заместник на кмета на Бургас Димитър Николов, който е зам.-председател на ГЕРБ. Тя ще работи и по въпросите, свързани с Европейския съюз и електронното правителство в МОСВ.

От близо 15 години се занимава с тези теми, като под нейно ръководство са финализирани над 30 международни и национални проекти, се посочва в информацията за нея в прессъобщението на ведомството.

Дончев е кадър на министерството, където през последните 17 години е заемал различни експертни длъжности, включително и директор на Дирекция „Води". От март 2008 г. досега е главен експертен сътрудник в Комисията по околната среда и водите на Народното събрание на Република България.

Третият заместник-министър Бойко Малинов ще отговаря за ресори „Превантивна дейност” , „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, „Опазване чистотата на въздуха“ и „Политики по околната среда“. В неговите отговорности попадат превантивната дейност, управление на отпадъците, опазване чистотата на въздуха – задачи, които Светлана Жекова определи като „нелеки”.

Малинов също има много опит в министерството – работи там от 2000 г., като от 2004 г. до 2009 г. е началник отдел „Предотвратяване на промишленото замърсяване“, а от 2009 г. до момента е директор на Дирекция „Превантивна дейност“.

Участвал е в преговорния екип на министерството за присъединяване на България към Европейския съюз относно Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, както и в разработването на разпоредби в националното законодателство относно контрола на индустриалното замърсяване.

Основен приоритет на ръководния екип на Министерство на околната среда и водите до изборите през октомври ще бъде размразяването на средствата по Оперативна програма „Околна среда" (2007-2013 г.). „Работата няма да е лека, но ще мобилизираме всички усилия, за да постигнем максималното”, обяви служебният министър.

Друга ключова задача ще бъде успешното договаряне по същата програма за новия програмен период до 2020 г.
Фокус ще бъде поставен върху изменението на климата и изготвянето на стратегия, превенцията от наводнения и плановете за управление на речните басейни. Предстои приемане на националния план за управление на отпадъците.

По думите на Жекова на преден план трябва да бъде изведена и енергийната ефективност.

  • Президентът даде блестяща оценка на премиера, който назначи
  • Близнашки е истински български професор, не е правил чистка
  • Служебният кабинет предлага принципа „замърсителят плаща” в управлението на водите
  • Служебното правителство изпълнило 90 на сто от ангажиментите си
  • Агенцията за българите в чужбина има нов зам.-председател
  • Полицаи, пожарникари, военни и охранители от затворите излизат на протест
  • Кабинетът увеличава помощта за отопление
  • Грудев: 70-98 млн. евро е потенциалната загуба по ПРСР
  • Възстановяването на част от спрените евросредствата ще стане до месец
  • Митов: Българите в „Ислямска държава” да бъдат криминализирани