Действията на синдиците на КТБ не са срещу няколко камери или срещу една медия, те са срещу огромни задължения, формирани в продължение на години на един нетърговски принцип. Това коментира министърът на финансите Владислав Горанов по време на днешното правителствено заседание показва стенограмата.

Горанов казва още, че срещу TV7 има 139 производства. Исканията от кредитори към телевизията е за близо 300 милиона лева.

Днес един от кредиторите  - Технологичен център „Институт по микроелектроника“, е изпратил писмо до министър-председателя, главния прокурор и председателя на Фонда за гарантиране на влоговете с молба за съдействие да бъде осигурена възможност „ТЦИМ“ АД да си събере 288 милиона от ТV7. Институтът пък има да дава 160 милиона лева пряко на КТБ. Подобни са случаите с „Дунарит“, и с „Рубин“ в Плевен, и със стъкларския завод в Сърбия.

"Ако всеки длъжник в България ми пише писмо и аз трябва да се намесвам, респективно и вие, това означава, че изобщо не сме правова държава, коментира премиерът, който настоява сървърът на TV7 да не се отнема.

Публикуваме частта от стенограмата, в която е обсъдена темата:

БОЙКО БОРИСОВ: Кажи Горанов!

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Понеже анонсирахте обсъжданията, които имахме сутринта. Това вероятно вълнува колегите и искам да им представя кратка информация, с която аз разполагам като министър на финансите във връзка със състоянието в Корпоративна търговска банка в несъстоятелност и многото спекулации по отношение на работата на Фонда във връзка със събиране на имущество, което подлежи да се възстанови в масата на несъстоятелността на КТБ.

Първо, искам да обърна внимание на колегите, че средствата във Фонда за гарантиране на влоговете не могат да бъдат третирани еднозначно като средства на банковия сектор и да не се гледа на тях като на обществен ресурс, тъй като те, за да постъпят във Фонда за гарантиране на влоговете като отчисления от банките, са формирани от разходите, които българските граждани и българският бизнес е платил за лихви на банковата система, за да се реализират тези вноски във Фонда.

В допълнение към тази сума от близо 2 милиарда, трябва да добавим и около милиард и шестстотин милиона кредит, който българското правителство осигури на Фонда за гарантиране на влоговете в края на миналата година, заради който се наложи и мостовото финансиране и всички впоследствие разгорещени дебати, свързани с необходимостта от осигуряване на финансиране на българския бюджет, тоест дебатът за дълга.

Правя това уточнение, за да сме с ясно съзнание, че нещата в КТБ не са били обичайна банкова практика и обръщам внимание, че още към 30 септември 2014 г., когато излезе информация за баланса на Корпоративна търговска банка, стана ясно, че 86% от активите на Корпоративна търговска банка са необезпечени кредити. Тоест, представяте ли си как е работила тази банка, след като 86% от отпуснатите от нея кредити са били необезпечени?

Взимам повод от това, за да ви прочета едно писмо, което вече е разпространено в медиите и е свързано с небезизвестната национална медия „ТV7“ АД, която се опитва да внуши, че спрямо нея се извършва репресия.

Днес от ръководството на Технологичен център „Институт по микроелектроника“, по-известен като „ТЦИМ” АД, до министър-председателя, главния прокурор и председателя на Фонда за гарантиране на влоговете е изпратено писмо с молба за съдействие да бъде осигурена възможност „ТЦИМ“ АД, което дължи над 160 милиона пряко на КТБ, да си събере 288 милиона от ТV7. Тоест спекулацията, че ТV7 дължи само 5 милиона за техника, би била вярна, защото това е прекият кредит, който ТV7 има към КТБ. Но ТV7 по договор за заем между „ТЦИМ“ АД и фирмата, която е едноличен собственик на ТV7 – „Краун медиа“ ЕАД, с договор от юли 2009 г. до 2014 г. е отпуснала 260 милиона безлихвен кредит, който не е обслужван и който не се обслужва. С анекси, 10 на брой, като в различни етапи от 28 юли 2009 г. до 4 февруари 2014 г. са дадени от „ТЦИМ“ АД 260 милиона на офшорното дружество, което е едноличен собственик на ТV7.

Мога да дам още много информация, част от която е по-скоро банкова тайна, но искам да ви обърна внимание, че за да се стигне до това, че в момента синдиците да докладват 99% лоши кредити в КТБ, това не е само от дългото време, през което банката престоя в специален надзор от БНБ. Генезисът на проблема там е, че очевидно през цялото време не са спазвани банковите стандарти и са отпускани кредити на фирми без обезпечение, без конкретен бизнес проект и без яснота как те ще бъдат възстановени някога на кредитора, в случая Корпоративна търговска банка в несъстоятелност.

„ТV7“ ЕАД, търговското дружество, което е притежава лиценза за създаване и разпространение на телевизионна програма в национален ефир, е само един от примерите за косвено финансиране за сметка на необезпечени кредити от Корпоративна търговска банка, като прекият и непрекият ефект (понеже много се дискутират тези дни действията на синдиците спрямо това търговско дружество) е около 300 милиона, които са излезли от Корпоративна търговска банка.