Европейската прокуратура се очаква да реагира своевременно на всеки сигнал по повод разходването на европари за възстановяването след коронавируса, като неправомерно изразходените средства ще бъдат връщани. Това подчерта в интервю за bTV първият български магистрат в новата структура – Теодора Георгиева.

Европрокуратурата вече е започнала работа по конкретни случаи, сред които – трансгранична ДДС измама за над 10 млн. евро.

„Нашето очакване е, че броят на разследванията за злоупотреби, свързани със средства на ЕС, ще се увеличат във всички страни членки. Очакваме постъпления от България със сигурност. Имаме подадена такава информация – около 200 досъдебни производства и 50 преписки, които са свързани с престъпления, които засягат финансовите интереси на съюза“, заяви тя.

Георгиева коментира и темата с делегираните прокурори, чиято бройка България в крайна сметка не успя да запълни навреме: „Възникна проблем във връзка с несъответствието на кандидатурите с критериите, заложени както в регламента, така и във вътрешните правила на прокурорската колегия на ВСС. (…) В същото време имаше колеги с огромен опит, които не бяха предложени“.

Интервю на Канна Рачева:

– Днес е първият Ви работен ден. За първите няколко часа има ли вече съобщения към Вас или не?

Доколкото ми е известно, вече е регистриран първият: постъпило досъдебно производство от Германия. Става въпрос за трансграничен случай на данъчна измама с ДДС на стойност над 10 млн. евро.

В случая то е разпределено. Разследващ прокурор е германският европейски прокурор. Той ще дава указания по отношение на извършващите в Германия разследването делегирани прокурори. А тук е разпределено на камара, която ще работи с европейския прокурор. Имайте предвид, че в момента системата за разпределение на делата, доколкото разбирам, е доста натоварена, така че предполагам към следобеда ще имаме повече случаи.

– Откъде очаквате най-много случаи?

Трудно би могло да се прави предварителна прогноза. Днес на срещата във връзка с откриването на Европрокуратурата, главният европейски прокурор г-жа Кьовеши засегна темата за различните бройки разследвания в отделните държави. Нашето очакване е, че броят на разследванията за злоупотреби, свързани със средства на ЕС, ще се увеличат във всички страни членки.

Очакваме постъпления от България със сигурност. Имаме подадена такава информация – около 200 досъдебни производства и 50 преписки, които са свързани с престъпления, които засягат финансовите интереси на съюза.

– Нека да обясним на хората – даването на сигнал, съобщаването за престъпление може ли да стигне до финал? Тук хората в България не вярват на съдебната ни система. Ще може ли да се стигне до съд?

Разбира се, че ще се стигне до съд. Това е и идеята за създаването на Европрокуратурата, тя е първата над национална структура, която може да обедини и ще обединява разследванията в държавите членки и които са част от Европрокуратурата. Нейната структура е неслучайно създадена в този ѝ вид – т.е. имаме централизирано ниво – европрокурори, но имаме и децентрализирано ниво – европейски делегирани прокурори, които ще работят на място.

Всеки един сигнал, подаден от физическо или юридическо лице, ще бъде автоматично разпределян в системата. В случай, че е от компетентността на Европейската прокуратура, ще бъде автоматично разпределян в системата на европейския делегиран прокурор. Той ще дава регулярно отчет за процесуално-следствените действия, които е извършил и предстои да бъдат извършени както на европейския прокурор, така и на европейската камара.

В Европейската прокуратура има 15 камари, които са съставени от колеги от всичките 22 страни членки, т.е. абсолютно всички европейски прокурори, действайки като членове на камари, ще имат поглед върху всички сигнали, получени от България, както и от приложената към тях информация, както и към действията, които се извършват по тези разследвания.

Не просто очакваме да има финал, ние очакваме да имаме успешно завършени разследвания с, разбира се, годни доказателства в съда и прокурорите очакваме да докажат обвинителната си теза в съда.

– Кои български дела ще стигнат до Вас?

Когато имаме досъдебно производство, това е определено разследване, което е започнало във връзка с престъпления, ощетяващи бюджета на ЕС. Това биха могли да бъдат неправомерно усвоени средства, свързани с провеждане на обществени поръчки, неправомерно усвояване на субсидии от европейските фондовете, данъчни измами с ДДС на стойност над 10 млн. евро, действия на организирани престъпни групи, които са насочени към ощетяване на европейския бюджет и, разбира се, пасивна и активна корупция по смисъла на директивата. Това е искането и даването на подкуп когато има отражение на нивото на ЕС.

В подобни такива случаи е имало подадени сигнали, по които българската прокуратура е започнала разследване. Затова имаме досъдебно производство. Това разследване е висящо – т.е. то не е стигнало в съда, защото производството, ако е внесено с обвинителен акт в съда, тогава ние, Европейската прокуратура, няма компетентност. Тези образувани и висящи досъдебни производства, които не са приключили по една или друга причина в българската прокуратура и които засягат изброените от мен престъпни деяния, ще бъдат изпратени при нас за преценка дали ще продължим разследването по тях.

Имаме различни вътрешни правила, по които правим тази преценка, но най-общото е да са очевидно в рамките на материалната компетентност на Европейската прокуратура. Ако те са от нашата компетентност, тогава ще довършим тези разследвания, защото имаме задължителна компетентност да ги довършим. Ако не са – те ще бъдат върнати обратно на прокуратурата.

Другото, за което ме питате, преписката е подаден сигнал, по който не е образувано досъдебно производство, защото не са събрани достатъчно данни. Причините, за да не бъдат събрани данни могат да бъдат различни. Възможно е да се касае за много скорошно подадени сигнали, по които не е било възможно към момента или не е събрана по някакви причини допълнителната информация, която да обоснове решение на прокурор да образува досъдебно производство. По тези сигнали ние също ще направим проверка, но все пак следва да се знае, че когато сигналът не е подаден от физическо или юридическо лице, а от компетентен национален орган, европейската прокуратура може да го върне с искане за допълнителна информация.

Ако е очевидно, че се касае за престъпление, което е от компетентността на европейската прокуратура, сигналът се разпределя на европейския делегиран прокурор, който образува досъдебно производство и започва работа с всички правомощия, които има всеки един национален български прокурор.

- Какъв Ви е бюджетът към този момент?

Честно да Ви кажа, аз лично не съм се интересувала. Имали сме много дебати относно бюджета, защото бяха правени искания за увеличаване на бюджета поради необходимостта да бъдат назначени още служители. Ние имаме асистенти правна помощ, специализирани юристи. Мисля, че бюджетът към момента е 43 милиона.

- Очаквате ли повече сигнали, които да са свързани с COVID-19?

Трябва да се подчертае това, което каза и г-жа Вера Йоурова, която е заместник-председател на ЕК, че предстои действително разпределянето на рекорден по мащабите си европейски бюджет на държавите членки, който е свързан с възстановяването на икономиките от пандемията.

В този ред на мисли се очаква европейската прокуратура съвместно с ОЛАФ да реагира своевременно и бързо на всеки сигнал, подаден по повод разходването на тези средства и възможни евентуални злоупотреби с тях, като взаимодействието с ОЛАФ е свързано не само с разкриването на подобен вид престъпления, но и с възможността за възстановяване на неправомерно разходвани средства.

- Само България остана с 4 прокурори, става дума за делегираните. Защо се стигна дотук? Къде беше грешката?

Ние имаме процедура, която не е приключила. Делегираните прокурори по постигнато споразумение между европейския главен прокурор, г-жа Кьовеши и българските национални власти, а именно представители от ВКП и прокурорската колегия на ВСС, постигнаха съгласие за бройката от 10 делегирани прокурори.

По силата на регламента, както и по силата на вътрешните правила, които прокурорската колегия на ВСС прие, в случай на отхвърляне на кандидат от колегията на европейската прокуратура се изпраща следващият кандидат, получил най-много гласове. Ние имаме висяща процедура, тя не е приключила, прокурорската колегия на ВСС следва да изпрати следващите кандидати по този начин - спазвайки регламента, но и собствените си правила, които е приела във връзка с процедурата по подбора.

Във връзка с въпроса Ви за това, че бяха предложени 10 кандидата, а бяха одобрени 4, това беше отразено, нека да го кажем пак – възникна проблем във връзка с несъответствието на кандидатурите с критериите, заложени както в регламента, така и във вътрешните правила на прокурорската колегия на ВСС. А именно – практически опит в наказателно производство на финансови, данъчни и икономически престъпления както и опит в международно сътрудничество по наказателно-правни въпроси.

Колегите, които бяха предложени имаха друг профил и специализация, които не са съответни на изискванията по член 17 на регламента както и на правилата, които прие прокурорската колегия. В същото време имаше колеги с огромен опит, които не бяха предложени. Причините за това аз не мога да анализирам, но отново да кажа днес комисар Ендерс напомни на всички държави членки, че ние очакваме процедурите да бъдат довършени, защото ние не сме единствените, които не сме запълнили цялата бройка.